Haberler                                   Diğer Haberler İçin Tıklayınız
 

Forensic ToolKit (FTK) Password Cracking


Forensic ToolKit (FTK) Password Cracking


Forensic Explorer Değerlendirme

GetData Firmasının Forensic Explorer yazılımı Adli Bilişim alanında EnCase veya FTK yazılımlarına alternatif olarak kullanılabilecek oldukça güçlü bir inceleme yazılımı. Fiyat Performans bakımından tercih edilebilir.


Hayır mı Şer mi?

Gecenin 03.30'unda PhpMyAdmin'e bakmak nerden aklına esti demeyin bende bilmiyorum ancak şuan itibariyle çoğunluğu Moskova/Rusya kaynaklı olmak üzere sitemde ziyaretçiler gördüm. Hayır mı şer mi? Bunlar yoksa bizim Türkiye'deki devrimci yoldaşların(!) uzantıları mı?

Tavsiyem bilgi için şu ( Lamer Saldırıları Hakkında ) makaleye baksınlar :)

Edit Edit Copy Copy Delete Delete 37.110.148.33 1462062495
Edit Edit Copy Copy Delete Delete 128.68.5.235 1462062494
Edit Edit Copy Copy Delete Delete 176.193.90.246 1462062492
Edit Edit Copy Copy Delete Delete 176.15.192.45 1462062492
Edit Edit Copy Copy Delete Delete 178.140.232.223 1462062493
Edit Edit Copy Copy Delete Delete 94.29.19.233 1462062490
Edit Edit Copy Copy Delete Delete 128.68.60.96 1462062490
Edit Edit Copy Copy Delete Delete 95.24.58.124 1462062492
Edit Edit Copy Copy Delete Delete 37.110.111.230 1462062492
Edit Edit Copy Copy Delete Delete 176.77.14.16 1462062490
Edit Edit Copy Copy Delete Delete 5.164.118.226 1462062497
Edit Edit Copy Copy Delete Delete 5.228.19.171 1462062491
Edit Edit Copy Copy Delete Delete 176.77.2.208 1462062487
Edit Edit Copy Copy Delete Delete 95.221.211.152 1462062482
Edit Edit Copy Copy Delete Delete 37.110.109.243 1462062482
Edit Edit Copy Copy Delete Delete 90.154.79.123 1462062481
Edit Edit Copy Copy Delete Delete 109.196.203.43 1462062480
Edit Edit Copy Copy Delete Delete 128.68.29.67 1462062478
Edit Edit Copy Copy Delete Delete 128.74.244.181 1462062477
Edit Edit Copy Copy Delete Delete 128.68.29.40 1462062438
Edit Edit Copy Copy Delete Delete 95.221.211.58 1462062415
Edit Edit Copy Copy Delete Delete 176.77.64.185 1462062418
Edit Edit Copy Copy Delete Delete 188.32.20.47 1462062431
Edit Edit Copy Copy Delete Delete 77.37.137.108 1462062423
Edit Edit Copy Copy Delete Delete 46.242.124.58 1462062428
Edit Edit Copy Copy Delete Delete 37.146.70.172 1462062426
Edit Edit Copy Copy Delete Delete 178.140.84.29 1462062432
Edit Edit Copy Copy Delete Delete 37.204.57.41 1462062428
Edit Edit Copy Copy Delete Delete 176.194.52.22 1462062457
Edit Edit Copy Copy Delete Delete 5.165.241.190 1462062429

 


Bilirkişilik Müessesesinin Sorunlarının Tespiti Hakkındaki Rapor.

İNCELEME RAPORU


I. İNCELEMENİN KONUSU VE DAYANAĞI
Bu araştırma ve incelemenin konusu; adlî ve idarî yargıdaki mevcut bilirkişilik
müessesesinin sorunlarının tespiti ve bunlara çözüm önerisi geliştirilmesidir.
İnceleme, 2010 yılı iç denetim programına istinaden, Başkanlığın 11.06.2010 tarih
ve 120 ve 152 sayılı görevlendirme yazıları çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.

II. İNCELEMENİN YÖNTEM VE KAPSAMI
Başkanlığımız İç Denetim Yönergesindeki ilkeler doğrultusunda, bilirkişilik
müessesesindeki mevcut uygulamanın mevzuata uyumu ile meri mevzuatın yeterliliği,
tatbikatta karşılaşılan aksaklık ve sorunların tespiti;
Bu kapsamda yargı birimlerinde;
· Bilirkişi listelerinin hazırlanması ile bilirkişilerin atanması,
· Raporlama faaliyeti,
· Bilirkişilerce uyulması gereken etik ilkeler,
· Görev sırasında etik kurallara aykırı davranışlara uygulanması gereken
yaptırımlar,
Hususlarında ilgililerle görüşülerek veri toplanmasıdır.

III. İLGİLİ MEVZUAT
İnceleme konusu ile alakalı olduğu anlaşılan;
· 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu,
· 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu,
· 2577 sayılı İdarî Yargılama Usul Kanunu,
· Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca 12.09.2005 tarih ve 25934 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanmış olan “Oda ve Borsalarda Hakem, Bilirkişi ve Eksper
Listelerini Düzenleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”,
· 01.06.2005 tarih ve 25832 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ve 5271 sayılı
Ceza Muhakemesi Kanuna göre çıkarılan “İl Adlî Yargı Adalet
Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik”,
· 24.11.2006 tarih ve 26356 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış “Kamulaştırma
Davalarında Bilirkişi Olarak Görev Yapacakların Nitelikleri ve Çalışma
Esaslarına İlişkin Yönetmelik”,
· Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) tarafından kamulaştırma
davalarında bilirkişi olarak görevlendirilecek bilirkişiler hakkında
uygulanmak üzere 05.05.2005 tarih ve 25806 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan “Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Bilirkişi Yönetmeliği”,
Hükümlerinin tamamı ve/veya inceleme konusuyla ilgili kısımları tetkik
edilmiştir.

IV. YAPILAN ÇALIŞMALAR
İlgili mevzuat, akademik çalışma, ders, sempozyum, seminer notları,
Bakanlığımız Teftiş Kurulu ile Ankara, İstanbul, Bakırköy gibi büyük ölçekli bir kısım
adliyede suiistimal yöntemleri ile ilgili fikir vermesi bakımından inceleme ve
soruşturma evrakı, konu ile ilgili istatistiki veriler incelenmiş, cezaî takibata uğrayan
bilirkişiler hakkında verilmiş geçici veya daimî men kararı bulunup bulunmadığı
araştırılmış,
İnceleme yapılan adliyelerde bilirkişilik uygulamasının nasıl gerçekleştirildiği,
konuya ilişkin mevzuatın yeterli düzenlemeler içerip içermediği ve mevcut hükümlerin
uygulamaya ne ölçüde yansıtıldığı, konuya ilişkin güncel sorunlar ile bunların sebepleri
ve ne şekilde çözümlenebileceği hususlarında, Yargıtay Hukuk ve Ceza Genel Kurulu,
Ankara, İstanbul, Bakırköy, Üsküdar, Büyükçekmece, Beyoğlu ve Fatih Adliyeleri ile
Adlî Tıp Kurumu Başkanlığı, üniversitelerin ceza ve hukuk usulü bölümlerinde görevli
akademisyenler, bir kısım Baro Başkanı ve Avukat ile meslek odası temsilcileri, halen
görev yapan bilirkişiler ile görüşülmüş,
Bakanlığımız internet sayfasında “Nasıl Bir Bilirkişilik?” başlığı ile yer verilen
sanal forumda ilgililerin görüş ve önerileri alınmış,
Çalışma sonunda raporun yazımına geçilmiştir.

Devam >>>Son Eklenen Videolar                  Diğer Videolar İçin Tıklayınız
 

Forensic ToolKit (FTK) Mobile Phone Examiner

Forensic ToolKit (FTK) Mobile Phone Examiner

CIT2553 EnCase 7 10 File Carving

Bilgisayar Sabit Diski Nasıl Çalışır

Ulusal Bilgi Güvenliği Kapısı

Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü

Geleceimiz için Güvenli Web

www.guvenliweb.org.tr
 

Gvenli ocuk

Güvenli Çocuk

www.guvenlicocuk.org.tr

Gvenli nternet

Güvenli İnternet

www.guvenliinternet.org

 
 
Tasarım ve Uygulama
Muhittin BOLAT (Editör-Administrator)
Web >>
E-Posta >>
İletişim
Görüş, Öneri ve Sorularınızı bize iletibilirsiniz İletişim »
Bilginize
AdliBilirkisi.org Hiç Bir Resmi Bilgi ve Görüş İçermez!