BİLİŞİM SUÇU KAVRAMI

   

Bilişim suçu kavramı farklı kaynaklarda farklı şekillerde tanımlanmış ve “bilişim suçları”,  “bilgisayar suçları”, “internet suçları”, “siber suç”, “ileri teknoloji suçu”, “dijital suçlar”, “sanal suç”, “siber terörizm” gibi kavramlar iç içe girmiş durumdadır. Bilişim suçları ile ilgili yapılmış tanımlara bakacak olursak;
            “Bilişim alanındaki gelişmelere paralel artış gösteren ve teknolojin yardımı ile genellikle sanal bir ortamda kişi veya kurumlara maddi veya manevi zarar verecek davranışlarda bulunmaktır.”
            “Verilerin bilişim temelli olarak ve otomatik şekilde işlenmesi, saklanması, tasnif edilmesi, terkibi ve iletilmesi ile ilgili ve bilişim alnında işlenen, bir bilgisayar yada ağına yönelik olarak yada onları kullanarak icra edilen her türlü yasadışı haksız eylem olarak tarif etmek mümkündür.”
            “Bilgisayar, çevre birimleri, pos makinesi,cep telefonu gibi her türlü teknolojinin kullanılması ile işlenilen suçlardır.” “Bilişim Teknolojileri kullanılarak işlenen tüm suçlar "Bilişim Suçlarını" oluşturur.”
            “Bilgisayar suçu (computer crime): Bir bilgisayar yada bilgisayar ağına yönelik yada onları kullanarak (bilgisayar teknolojisi bilgilerinden yararlanılarak) gerçekleştirilen yasa dışı eylem.”
            “Siber suçlar (cyber crimes):  Herhangi bir suçun elektronik ortam içerisinde işlenebilme imkanı bulunuyor ve bu ortam içerisinde gerçekleştirilen fiil genel olarak hukuka aykırı veya suç olarak tanımlanabiliyorsa bu suçları siber suçlar olarak tanımlayabiliriz. Siber suç bilgisayar ve ağ sistemleri yoluyla bilgisayar veya ağ sistemleri içerisinde yada bilgisayar tarafından suç olarak yaratılmış fiillerin siber ortamda işlenmesi ve daha önce suç olarak yaratılmamış bu ortamın karakteristiğe has bir takım ihmallerin bir bütünüdür.”
            Tanımlarda da görüldüğü gibi bilişim suçlarının net olarak çizgileri çizilmemiştir çünkü gelişen teknolojiyle birlikte bilişim suçları da değişmektedir. Bu nedenle “bilişim suçları”, “bilgisayar suçları”, “internet suçları”, “siber suç”, “ileri teknoloji suçu”, “dijital suçlar”, “sanal suç” gibi kavramların tek bir tanımının yapılmaması bir eksiklik olarak değerlendirilmemelidir. Ancak biz bu kavramların hepsini genel olarak “bilişim suçu” olarak adlandırabiliriz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*