İnternet İstismarcılara 8 yıldan 15 Yıla Kadar Hapis

Düzenlenen yeni yasayla, başta çocuk istismarı olmak üzere birçok suça verilen ceza artırıldı. Yeni düzenlemeye göre, çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi 8 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılabilecek.internet istismar

Ceza Muhakemesi Kanunu ile bir dizi yasada değişiklik yapan kanunla; çocuk istismarı, bilişim dolandırıcılığı ve vücut dokunulmazlığı gibi konularda verilen cezalar artırıldı.

6763 sayılı, “Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayının ardından Resmi gazete’de yayımlandı.

Düzenlenen yeni kanundaki bazı hükümler şöyle:

Devam

WhatsApp Gelişimini Sürdürüyor

Facebook tarafından satın alındıktan sonra gelişimine hız veren WhatsApp, her sürüm ile beraber kullanıcılarına birbirinden farklı ve etkileyici özellikler sunmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde farklı yazı stillerini kullanıma sunan WhatsApp, son güncelleme ile beraber GIF ve mesaj alıntılama özelliği getirdi. GIF özellikle son zamanlarda sosyal medyada sıkça tercih eden bir ifade yöntemi. Bu özellik kullanıcılar arasında çok kullanıcılığa benziyor.

Devam

Bilirkişilik Müessesesinin Sorunlarının Tespiti Hakkındaki Rapor.

İNCELEME RAPORU

I. İNCELEMENİN KONUSU VE DAYANAĞI
Bu araştırma ve incelemenin konusu; adlî ve idarî yargıdaki mevcut bilirkişilik
müessesesinin sorunlarının tespiti ve bunlara çözüm önerisi geliştirilmesidir.
İnceleme, 2010 yılı iç denetim programına istinaden, Başkanlığın 11.06.2010 tarih
ve 120 ve 152 sayılı görevlendirme yazıları çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.

II. İNCELEMENİN YÖNTEM VE KAPSAMI
Başkanlığımız İç Denetim Yönergesindeki ilkeler doğrultusunda, bilirkişilik
müessesesindeki mevcut uygulamanın mevzuata uyumu ile meri mevzuatın yeterliliği,
tatbikatta karşılaşılan aksaklık ve sorunların tespiti;
Bu kapsamda yargı birimlerinde;
· Bilirkişi listelerinin hazırlanması ile bilirkişilerin atanması,
· Raporlama faaliyeti,
· Bilirkişilerce uyulması gereken etik ilkeler,
· Görev sırasında etik kurallara aykırı davranışlara uygulanması gereken
yaptırımlar,
Hususlarında ilgililerle görüşülerek veri toplanmasıdır.

III. İLGİLİ MEVZUAT
İnceleme konusu ile alakalı olduğu anlaşılan;
· 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu,
· 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu,
· 2577 sayılı İdarî Yargılama Usul Kanunu,
· Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca 12.09.2005 tarih ve 25934 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanmış olan “Oda ve Borsalarda Hakem, Bilirkişi ve Eksper
Listelerini Düzenleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”,
· 01.06.2005 tarih ve 25832 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ve 5271 sayılı
Ceza Muhakemesi Kanuna göre çıkarılan “İl Adlî Yargı Adalet
Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik”,
· 24.11.2006 tarih ve 26356 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış “Kamulaştırma
Davalarında Bilirkişi Olarak Görev Yapacakların Nitelikleri ve Çalışma
Esaslarına İlişkin Yönetmelik”,
· Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) tarafından kamulaştırma
davalarında bilirkişi olarak görevlendirilecek bilirkişiler hakkında
uygulanmak üzere 05.05.2005 tarih ve 25806 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan “Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Bilirkişi Yönetmeliği”,
Hükümlerinin tamamı ve/veya inceleme konusuyla ilgili kısımları tetkik
edilmiştir.

IV. YAPILAN ÇALIŞMALAR
İlgili mevzuat, akademik çalışma, ders, sempozyum, seminer notları,
Bakanlığımız Teftiş Kurulu ile Ankara, İstanbul, Bakırköy gibi büyük ölçekli bir kısım
adliyede suiistimal yöntemleri ile ilgili fikir vermesi bakımından inceleme ve
soruşturma evrakı, konu ile ilgili istatistiki veriler incelenmiş, cezaî takibata uğrayan
bilirkişiler hakkında verilmiş geçici veya daimî men kararı bulunup bulunmadığı
araştırılmış,
İnceleme yapılan adliyelerde bilirkişilik uygulamasının nasıl gerçekleştirildiği,
konuya ilişkin mevzuatın yeterli düzenlemeler içerip içermediği ve mevcut hükümlerin
uygulamaya ne ölçüde yansıtıldığı, konuya ilişkin güncel sorunlar ile bunların sebepleri
ve ne şekilde çözümlenebileceği hususlarında, Yargıtay Hukuk ve Ceza Genel Kurulu,
Ankara, İstanbul, Bakırköy, Üsküdar, Büyükçekmece, Beyoğlu ve Fatih Adliyeleri ile
Adlî Tıp Kurumu Başkanlığı, üniversitelerin ceza ve hukuk usulü bölümlerinde görevli
akademisyenler, bir kısım Baro Başkanı ve Avukat ile meslek odası temsilcileri, halen
görev yapan bilirkişiler ile görüşülmüş,
Bakanlığımız internet sayfasında “Nasıl Bir Bilirkişilik?” başlığı ile yer verilen
sanal forumda ilgililerin görüş ve önerileri alınmış,
Çalışma sonunda raporun yazımına geçilmiştir.

Devam

Facebook’tan Ankara için ‘Güvendeyim’ butonu

Sosyal medya devi Facebook, Ankara'da meydana gelen ve 28 kişinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili "Güvendeyim" butonu hizmeti sundu. Patlama bölgesindeki kişilerin sağlıklarının iyi olduğunu sevenlerine bildirmesine yarayan hizmet Fransa'daki saldırılarda Parisliler için devreye sokulmuştu.

Daha önce Parisliler için güven kontrolü "Safety check" uygulamasını açan Facebook, bu kez Ankaralılar için "Güvendeyim" butonunu devreye soktu.

Facebook "Facebook Güvenlik Durumu Kontrolü" panelini Türkiye için ilk kez yapıyor.

İnsanlar güvende olduklarını bildirerek, Facebook üzerinden arkadaşlarına bildirim gidiyor.
Ankara'da askeri lojmanların olduğu bölgede servis araçlarına bombalı saldırı düzenlendi.
Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Ankara'daki bombalı saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada "28 vatandaşımız hayatını kaybetti, 61 yaralımız var. Saldırı bombalı araçla düzenlendi" dedi.
Saldırı sonrası Türkiye genelinde Facebook ve Twitter'a erişim konusunda sıkıntı yaşanmış, hükümet tarafından sosyal medyaya erişim engeli konduğu iddia edilmişti. 

Devam

Çocuk Pornografisi İçerikli Görüntülere Uygulanacak Cezai Yaptırımlar

  1. 725 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleri

BİRİNCİ FASIL : Cebren ırza geçen, küçükleri baştan çıkaran ve iffete taarruz edenler

Madde 426 – (DEĞİŞİK MADDE RGT: 12.03.1986 RG NO: 19045 KANUN NO: 3266/10)
Halkın ar ve haya duygularını inciten veya cinsi arzuları tahrik ve istismar eder nitelikte genel ahlaka aykırı;Çocuk İstismarı, Çocuk Pornografisi

1 – Her nevi kitap, gazete, risale, mecmua, varaka, makale, ilan, resim, tasvir, plak, afiş, pankart, televizyon ve teyp bantları, fotoğraf, sinema veya projeksiyon filmlerini veya diğer anlatım araç ve gereçleri ile eşyayı teşhir eden veya ettirenler, bilerek dağıtanlar, satanlar veya dağıttıran veya sattıranlar, veyahut ticaret veya dağıtım veya teşhir kastıyla tersim, tasvir, hak, imal veya tab veya teksir veya imla eden veya ettirenler yahut ithal veya ihraç veya Türkiye dahilinde bir mahalden diğer mahalle nakleden veya ettirenler ve bunlar üzerinde her ne suretle olursa olsun muamelede bulunanlar veya bunların ticaretini kolaylaştırmak maksadıyla bu fiilleri icra edenler veya bu kabil anlatım araç ve gereçlerini vasıtalı veya vasıtasız şekilde tedarik edenler veya tedarik ettirenler, tedarik edilebileceğini bildirenler veya tedarik edeceğini ilan edenler veya ilan ettirenler,

2 – Eser ve mevzuları tiyatro veya sinema veya radyo yahut televizyonlarda veyahut umumi mahallerde temsil eden veya ettirenler,

3 – Hitabeleri umuma açık yerlerde veya umumi mahallerde irad edenler, iki milyon liradan on milyon liraya kadar ağır para cezasıyle cezalandırılırlar.

Devam

Facebook Güvenliğinizi 8 Adımda Maksimuma Çıkarın

1.5 milyardan fazla kullanıcısıyla dünyanın en aktif kullanılan sosyal ağı olan Facebook'ta güvenliğinizi 8 adımla daha üst seviye çıkarma imkanınız var.adli bilirkişi

İşte yapmanız gerekenler:

Uzaktan Çıkış Yapın 
Uzaktan kontrol ederek çıkış yapabilmek için sırasıyla önce Facebook sayfasının sağ üstündeki Ok'a tıklayarak Ayarlar'a, oradan soldaki menüde bulunan Güvenlik kısmına ve krşınıza gelen listeden de "Giriş Yaptığın Yer" bölümüne göz atmalısınız. Bu bölümde yaptığnız tüm girişler uygulama bazlı olarak teker teker gözüküyor. Bilgisayar, Messenger ve Android için Facebook uygulamaları üzerindeki kullanımlarınızı görüntüleyerek istemediğiniz girişlerden "Oturumu Kapat" diyerek çıkış sağlayabilirsiniz. 

Paylaşımlarınızı Limitleyin 

Facebook üzerinde yapmış olduğunuz durum paylaşımları için arama yapılabilir olduğundan belki eski paylaşımlarınız ilerleyen süreçte sizin için sorunlar ortaya çıkarabilir. Bu nedenle bu paylaşımları görebilecek kişileri sınırlayarak, kimlerin erişebileceğini ayarlamak zaman zaman faydalı olacaktır. 

Devam