Amerika Şokta! Ölenlerin Sayısı 50’ye Yükseldi

ABD'de eşcinsellerin gittiği gece kulübünde gerçekleştirilen saldırıda ölenlerin sayısı 50'ye yükseldi. Saldırıyı gerçekleştirenin kişinin de Omer Saddqui Mateen olduğu belirlendi.

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Orlando şehrinde eşcinsellerin gittiği Pulse Clup ismindeki gece kulübünde gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda ölenlerin sayısı 50'ye yükseldi ve 53 de yaralı var. Saldırıyı gerçekleştirenin kişinin de 29 yaşındaki Afgan vatandaşı Omer Saddqui Mateen olduğu belirlendi.

SALDIRGANIN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Pulse Club adlı gece kulübünde çevreye ateş açan ve içeridekileri rehin alan 29 yaşındaki Afgan vatandaşı Omer Saddqui Mateen isimli saldırgan polisle girdiği çatışma sonucu öldürüldü.

Devam

WhatsApp Gelişimini Sürdürüyor

Facebook tarafından satın alındıktan sonra gelişimine hız veren WhatsApp, her sürüm ile beraber kullanıcılarına birbirinden farklı ve etkileyici özellikler sunmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde farklı yazı stillerini kullanıma sunan WhatsApp, son güncelleme ile beraber GIF ve mesaj alıntılama özelliği getirdi. GIF özellikle son zamanlarda sosyal medyada sıkça tercih eden bir ifade yöntemi. Bu özellik kullanıcılar arasında çok kullanıcılığa benziyor.

Devam

Twitter’dan Hack Önlemi

Rus bilgisayar korsanının 32 milyon Twitter hesabını hack'lediği iddiasının ardından Twitter harekete geçti.

Popüler mikro blog sitesi Twitter'ın başı hack'lenen hesaplarla dertte. 

Tessa88" ya da nam-ı diğer "peace" son dönemde oldukça aktif bir internet korsanı. Dün 32 milyon Twitter hesabını hack'lediğini açıklayan hacker, bu kullanıcılara ait bilgileri internette satışa çıkarınca Twitter harekete geçti. 

ABD medyasının şirkete yakın kaynaklara dayandırdığı haberlere göre, Twitter, ilk etapta milyonlarca hesabı dondurarak hacker'ın hareket alanını kısıtıladı.  

Saldırının Twitter'a yapılan bir saldırıyla değil, kullanıcılara ait e-mail adreslerine yollanan ve giriş yapılmasını talep eden 'maleware' adı verilen kötü amaçlı yazılımlarla ele geçirilmiş olabileceği tahmin ediliyor. 

Başka bir deyişle bu saldırının kullanıcı hatasından kaynaklandığı düşünülüyor. Bu yüzden güvenlik uzmanları kullanıcı parolarının mümkün olduğunca karmaşık olması, içinde harf, rakam ve özel işaretler barındırması, her site için farklı şifreler üretilmesi, ayrıca parolaların belirli aralıklarla değiştirilmesini öneriyor. 

Devam

Bilirkişilik Müessesesinin Sorunlarının Tespiti Hakkındaki Rapor.

İNCELEME RAPORU

I. İNCELEMENİN KONUSU VE DAYANAĞI
Bu araştırma ve incelemenin konusu; adlî ve idarî yargıdaki mevcut bilirkişilik
müessesesinin sorunlarının tespiti ve bunlara çözüm önerisi geliştirilmesidir.
İnceleme, 2010 yılı iç denetim programına istinaden, Başkanlığın 11.06.2010 tarih
ve 120 ve 152 sayılı görevlendirme yazıları çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.

II. İNCELEMENİN YÖNTEM VE KAPSAMI
Başkanlığımız İç Denetim Yönergesindeki ilkeler doğrultusunda, bilirkişilik
müessesesindeki mevcut uygulamanın mevzuata uyumu ile meri mevzuatın yeterliliği,
tatbikatta karşılaşılan aksaklık ve sorunların tespiti;
Bu kapsamda yargı birimlerinde;
· Bilirkişi listelerinin hazırlanması ile bilirkişilerin atanması,
· Raporlama faaliyeti,
· Bilirkişilerce uyulması gereken etik ilkeler,
· Görev sırasında etik kurallara aykırı davranışlara uygulanması gereken
yaptırımlar,
Hususlarında ilgililerle görüşülerek veri toplanmasıdır.

III. İLGİLİ MEVZUAT
İnceleme konusu ile alakalı olduğu anlaşılan;
· 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu,
· 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu,
· 2577 sayılı İdarî Yargılama Usul Kanunu,
· Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca 12.09.2005 tarih ve 25934 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanmış olan “Oda ve Borsalarda Hakem, Bilirkişi ve Eksper
Listelerini Düzenleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”,
· 01.06.2005 tarih ve 25832 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ve 5271 sayılı
Ceza Muhakemesi Kanuna göre çıkarılan “İl Adlî Yargı Adalet
Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik”,
· 24.11.2006 tarih ve 26356 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış “Kamulaştırma
Davalarında Bilirkişi Olarak Görev Yapacakların Nitelikleri ve Çalışma
Esaslarına İlişkin Yönetmelik”,
· Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) tarafından kamulaştırma
davalarında bilirkişi olarak görevlendirilecek bilirkişiler hakkında
uygulanmak üzere 05.05.2005 tarih ve 25806 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan “Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Bilirkişi Yönetmeliği”,
Hükümlerinin tamamı ve/veya inceleme konusuyla ilgili kısımları tetkik
edilmiştir.

IV. YAPILAN ÇALIŞMALAR
İlgili mevzuat, akademik çalışma, ders, sempozyum, seminer notları,
Bakanlığımız Teftiş Kurulu ile Ankara, İstanbul, Bakırköy gibi büyük ölçekli bir kısım
adliyede suiistimal yöntemleri ile ilgili fikir vermesi bakımından inceleme ve
soruşturma evrakı, konu ile ilgili istatistiki veriler incelenmiş, cezaî takibata uğrayan
bilirkişiler hakkında verilmiş geçici veya daimî men kararı bulunup bulunmadığı
araştırılmış,
İnceleme yapılan adliyelerde bilirkişilik uygulamasının nasıl gerçekleştirildiği,
konuya ilişkin mevzuatın yeterli düzenlemeler içerip içermediği ve mevcut hükümlerin
uygulamaya ne ölçüde yansıtıldığı, konuya ilişkin güncel sorunlar ile bunların sebepleri
ve ne şekilde çözümlenebileceği hususlarında, Yargıtay Hukuk ve Ceza Genel Kurulu,
Ankara, İstanbul, Bakırköy, Üsküdar, Büyükçekmece, Beyoğlu ve Fatih Adliyeleri ile
Adlî Tıp Kurumu Başkanlığı, üniversitelerin ceza ve hukuk usulü bölümlerinde görevli
akademisyenler, bir kısım Baro Başkanı ve Avukat ile meslek odası temsilcileri, halen
görev yapan bilirkişiler ile görüşülmüş,
Bakanlığımız internet sayfasında “Nasıl Bir Bilirkişilik?” başlığı ile yer verilen
sanal forumda ilgililerin görüş ve önerileri alınmış,
Çalışma sonunda raporun yazımına geçilmiştir.

Devam

ARTAN SORUNLARIYLA BİLİRKİŞİLİK

Hakim Olmuş Bilirkişi!

Bilindiği üzere hey yıl Eylül-Ekim aylarında gerek 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu gerekse 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu gereğince; çözümü, uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hallerde oy ve görüşünü sözlü ya da yazılı olarak vermesi için başvurulan kişi veya kuruluşu (Bilirkişi) belirlemek üzere illerdeki Adalet Komisyonu Başkanlığı’nca ilan yayımlayarak Hukuk ve Ceza Bilirkişi listeleri oluşturulur. Belirtilen şartları taşıyan kişi veya kurumlar listeye girebilmek üzere başvurur, başvuruların değerlendirilmesine müteakiben yine komisyon tarafından belirlenecek bir tarihte yemin töreni düzenlenir ve yemin edildikten sonra o ildeki bilirkişi listesi hazırlanmış olur.adli bilirkişi

Dışarıdan bakıldığında çok da problemli gibi durmayan bir kurum aslında bilirkişilik kurumu ülkemizde. Ancak özele indiğinizde veryansın edilmesi gereken vakalar azımsanamayacak kadar çok aslında. Nitekim Danıştay Eski Başkanı Hüseyin Karakullukçu 2013 yılındaki yapmış olduğu bir açılış konuşmasında adalet sistemimizdeki yanlışları eleştirmiş ve özellikle Bilirkişilik konusunda dikkat çekecek sözler sarf etmiştir.  Seçilen bilirkişilerin davanın çözümüne yönelik hukuki ve teknik inceleme becerisinin olmaması ile birden fazla bilirkişinin seçilmesi halinde ortak raporun müzakereyle hazırlanmamasının sorun olduğunu gibi konularda açıklamalarda bulunmuştur.

Devam

Lamer Saldırıları Hakkında

İnsanın boş vaktinin olması aslında çok da iyi birşey değil. Zira gereksiz şeylerle ilgilenebiliyor. Mümkün mertebe günlük yaşam içerisinde bir uğraşı alanı bulmak gerekiyor. Aksi taktirde benim gibi 594554 satırlık ham erişim logları arasında saldırı parametreleri ararsınız 🙂

Evet günlerden pazar ve yeterince boş vaktimin olduğu bir gün. Twitterde birkaç saçma twite göz attıktan sonra, download listesinde başkaca izleyecek bir filim de kalmayınca geriye bir Admin olarak yapacak tek iş kalmıştı. Tabiki sitenin binlerce satırlık ham erişim loglarına "hiç de gerek yokken" bakmak..

Devam