İnternet İstismarcılara 8 yıldan 15 Yıla Kadar Hapis

Düzenlenen yeni yasayla, başta çocuk istismarı olmak üzere birçok suça verilen ceza artırıldı. Yeni düzenlemeye göre, çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi 8 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılabilecek.internet istismar

Ceza Muhakemesi Kanunu ile bir dizi yasada değişiklik yapan kanunla; çocuk istismarı, bilişim dolandırıcılığı ve vücut dokunulmazlığı gibi konularda verilen cezalar artırıldı.

6763 sayılı, “Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayının ardından Resmi gazete’de yayımlandı.

Düzenlenen yeni kanundaki bazı hükümler şöyle:

Devam

Savcılık Suçüstü Muhasebe Sistemi (SAMSİS)

Genel Hatlarıyla SAMSIS

Bilindiği üzere Cumhuriyet Başsavcılıkları aracılığıyla  Savcılık Muhasebe Sistemi indirSuçüstü  Ödeneği olarak tabir edilen ve soruşturma/kovuşturma aşamalarında Bilirkişi, keşif, otopsi, yergösterme, tanık, fotoğrafçı, uzlaştırmacı gibi kalemler üzerinden bir takım harcamalar yapılmaktadır. 

Bahsi geçen harcalamalar aylık olarak tutulmakta, ödeme yapılacak kişinin ünvanına göre varsa damga ve stopaj vergileri hesaplanmakta ve ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü aracılığıyla bankaya gönderilen bodro üzerinden ödemeler gerçekleşmektedir.

Boş zamanlarımı kamuya yararlı işler yapmayı adet haline getirmiş biri olarak bu konuda Bodro yapan adliye personelinin işlerini bir nebze kolaylaştırmak ve güvenli hale getirmek üzere bir program yazım. (SAMSİS)

Projeyi C# da yazmayı ve veri tabanı olarak MSSQL kullanmayı tercih ettim. Nedeni ise uzun zamandır bu alanda proje geliştirmiyor olmam. Benim için açıkçası pratik oldu.

Projeden bahsedecek olursak;

1- Projede kişiler ünvanlarına (Bilirkişi, Doktor, Otopsi Yardımcısı, Savcı, Mübaşir vs.) göre bir kereye mahsus olmak üzere banka bilgileriyle birlikte sistemde kayıt edilmektedir.

2- Dosya numarası üzerinden kişilere ödeme tanımlanmatadır. Burada program otomatik olarak kişinin ünvanını kontrol ederek varsa damga ve stopaj vergilerini hesaplayarak ödenecek miktarı belirlemektedir.

3- Bodro dökümünde detaylı bir şekilde kesintilerle birlikte hesaplama yaparak taplo halinde kullanıcıya sunmaktadır.

4- Banka Listesi modülünde ise mükerrer kişilerin ödeme ve keseneklerini toplayarak tek satırda birleştirmektedir. 

5- Hazırlanan banka listesi veya bodro dökümünden dosyaya koymak üzere veya bankaya göndermek üzere Yazı İşleri Müdürünün imzasına ve ilgili Cumhuriyet Savcısının onayına hazır çıktı alınabilmektedir.

6- Programdaki bütün veriler değişkendir. Yani daha sonradan kullanıcı tarafından değiştirilebilir durumdadır. 

7- Kırkın üzerinde tema seçeneği bulunmaktadır.

8- Neredeyse en önemlisini unutuyordum.. ÜCRETSİZDİR. 🙂 FREE yani.. 

Kullanmak isteyen ilgili arkadaşlara iletişime geçmeleri halinde kendilerine programı ulaştırabilirim.

Saygılarımla.
Muhittin BOLAT
Adli Bilirkişi
muhittin@adlibilirkisi.org

Programla ilgili birkaç ekran görüntüsünü;

SAMSIS adli bilirkişi

 

SAMSIS adli bilirkişi

Devam